VIP RIP

VIP RIP és un joc party de celebritats i frases lapidàries. Assumiràs el paper d’Aurora l’Enterradora, una dona glamurosa que només soterra celebritats. Per a guanyar, vincula refranys i dites populars a difunts famosos, reals o del món de la ficció, i aconseguix que la resta descobrisca les teues associacions.

Amb el suport de: 

Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura