L’efecte de “Transparència” s’aplica al principi de la ronda. Després, les cartes sobre la taula no es compten com a cartes a la mà a l’atzar perquè estan a la vista. A més, si durant la ronda es reben cartes del coll seleccionat per a complir la regla de Transparència, eixes cartes no s’han de baixar a taula, ja que l’efecte només s’aplica al principi de la ronda.

S’aplica primer l’efecte d’“El joc de la cadira” (intercanvi de cartes) i després es poden aplicar els poders de les princeses (com la Ventafocs, la Sireneta, la Bella Dorment, etc).

En eixe cas, guanyaria la basa amb la suma més baixa del coll establit.

Blancaneu ha d’anunciar l’ús del seu poder en veu alta, tot i que la carta s’haja usat cap per avall.

Si s’invertix la jerarquia, el zero de Blancaneu seria el número més alt, equivalent a un 13.

El número que s’usa ha de ser parell o senar, seguint la regla de la carta de ronda, però posteriorment pot transformar-se en un zero mitjançant el poder de Blancaneu.

El poder afecta només la part de la mà activa, la que s’estiga jugant.

L’última carta que està cara avall a la taula no forma part de la mà, per la qual cosa no li afecta este poder.

Pots utilitzar el poder amb qualsevol de les dos cartes que jugues en la basa. Si l’utilitzes durant la primera carta jugada, el poder s’estendrà fins que acabe la basa.

Les jugadores han d’intentar seguir la regla de parell o senars  jugant cartes més grans que 5. Si no en tingueren, han de seguir la norma de la ronda amb cartes inferiors a 5. Passaria el mateix en cas de fallar el coll.

Sí, Blancaneu podria utilitzar un 6 o un 7, seguint l’obligació que marca la Princesa del pésol, però després d’usar-lo el podria transformar en un zero amb el seu poder.

Estos dos poders no es poden utilitzar durant la mateixa basa perquè es contradiuen. En cas que dos jugadores vulguen activar la Princesa de gel i la Sireneta alhora, la jugadora amb més proposicions acumulades fins aquell moment en la partida (o en cas d’empat, en eixa ronda) serà l’única que podrà activar-lo.

Alícia repartirà totes les cartes de la basa, que en este cas seran més que habitualment

Alícia repartix totes cartes de la basa però no els de la pila del regal de noces, que es queden al mig de la taula per a la següent basa.

Quan Alícia utilitza el seu poder l’efecte de la carta de ronda no es materialitza en eixa basa, ja que les cartes de la basa guanyada no arriben a la pila de proposicions comptades, sinó que tornen a les mans de les jugadores.

El poder de Mulán s’aplica quan s’han revelat totes les cartes que estaven cara avall.

Si Mulan introduïx un 6 al final de la basa gràcies al seu poder, la jerarquia s’invertix seguint la carta de ronda.

La carta que s’ha intercanviat gràcies al poder de Mulan no ha de seguir la norma de parell o senar.

No es pot aplicar el poder amb la carta que està cara avall en la taula.

Amb el suport de: