Política de privacitat

Sobre la protecció de dades de caràcter personal
En el marc del compliment de la legislació vigent, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, Reglament general de protecció de dades), l’objecte del qual és tractar les dades personals dels clients i usuaris, els quals són els titulars d’aquestes,

Zombi Paella informa als seus CLIENTS:

Del responsable del tractament de les dades de caràcter personal
El responsable del tractament de les dades és ZOMBI PAELLA, S.L.U, amb CIF B42628842, amb el domicili al carrer de Passeig del Saladar, 89, 2-4 de Dénia – 03700, Alacant i amb un correu de contacte info@zombipaella.com

Ús de les dades personals i de la seua finalitat
Zombi Paella informa que de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades introduïdes en el formulari de la botiga virtual seran incorporades a un fitxer de clients, a l’efecte de complir amb les tasques de gestió, informació i comercialització del servei de la botiga i de les activitats que d’això en deriven, com l’enviament dels productes i del contacte amb els clients. Així mateix, Zombi Paella gestiona la llista de clients que desitgen rebre informació mitjançant un llistat de distribució publicitari ‘newsletter’.

Font d’obtenció de les dades
Les dades les faciliten els clients directament mitjançant el registre al web de zombipaella.com

Protecció de la informació personal
Amb la captació de dades personals (nom i els cognoms, el DNI/NIF/CIF, l’adreça, correu electrònic i telèfon) es pretén únicament possibilitar una fluïdesa i agilitat en les relacions entre Zombi Paella i els seus CLIENTS. Zombi Paella es compromet a guardar la màxima confidencialitat sobre la informació facilitada, utilitzar-los solament per a les finalitats indicades i no cedir-la a tercers sense el seu consentiment explícit. Conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Zombi Paella ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels CLIENTS, prenent totes les mesures per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’extracció d’esta informació. En el cas que hi haja una persona menor d’edat i que esta tinga un mínim 16 anys, el seu consentiment serà vàlid si l’autoritza el seu tutor, representant legal o qualssevol dels progenitors mitjançant un document vàlid amb la identificació corresponent.

El CLIENT podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en l’abans esmentat Reglament. Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades, la seua rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament fent la comunicació pertinent a la següent adreça de correu electrònic: info@zombipaella.com

Del temps de conservació de les dades
Les dades personals es conservaran el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no es retire el consentiment. Posteriorment, les dades se suprimiran d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, que implica el bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que se’n pogueren derivar i, transcorregut este, la seua completa eliminació.

Ús de cookies
Una cookie és un arxiu enviat per un lloc web i emmagatzemat en el navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari. Zombi Paella utilitza cookies amb l’objectiu de portar el control d’usuaris, mesurament de trànsit web, i seguiment de patrons de navegació de l’usuari.

Zombi Paella utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat d’executar les comunicacions electròniques pròpies de la navegació, així com millorar la seua experiència de navegació com a usuari, mesurant l’ús i el rendiment del lloc web per optimitzar-lo i personalitzar-lo.
En concret, en el web de Zombi Paella utilitzem cookies, com per exemple les de Google Analytics, amb les finalitats següents:
Recordar la preferència d’idioma de l’usuari.
Facilitar la navegació.
Recopilar dades estadístiques sobre la utilització del nostre web. Estes dades són anònimes i servixen per proporcionar-nos informació com ara el nombre de visitants, la durada de la visita, les pàgines visitades, el navegador que utilitzen els nostres usuaris o la seua resolució de pantalla preferida.

Si navegues pels nostres llocs web, estaràs acceptant l’ús de les cookies en els termes i les condicions establits en esta informació sobre cookies.
Les cookies qualificades de pròpies són imprescindibles per navegar pels nostres llocs web.
El nostre lloc web pot tindre enllaços amb xarxes socials com Twitter o Facebook. Estos webs externs podran utilitzar cookies que Zombi Paella no controla, per la qual cosa s’aconsella revisar les seues polítiques de cookies per obtindre més informació.

Puc desactivar les cookies?
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.
Tingues en compte que, si configures el teu navegador perquè rebutge les cookies, açò et podria impedir dur a terme determinades transaccions, usar determinades funcionalitats o tindre accés a alguns continguts del nostre web.

Informació addicional
Esta informació pretén garantir el compliment per part de Zombi Paella de la legislació vigent sobre ús de cookies, així com proporcionar-te la màxima transparència possible pel que fa a les dades tractades sobre la navegació efectuada des del teu equip en el nostre web.
Amb la finalitat de garantir-ne la vigència, Zombi Paella podrà revisar la informació sobre cookies de manera periòdica, per la qual cosa et recomanem que visites la pàgina amb regularitat per tal d’estar-ne informat.