Dubtes La Família Hort

Estes fitxes es queden en l’hort indefinidament una vegada comprades. En cada ronda, pots donar-los aigua i menjar per a que t’aporten un o dos punts d’experiència. Vegem un exemple: Ramiro ha comprat una cabra. Durant la fase de reg, col·loca un comptador d’aigua sobre la fitxa de la cabra. Després, en la fase de venda, Ramiro retorna al mercat el comptador d’aigua usat i una fitxa d’un rave completament regat. Esta acció li proporciona dos punts d’experiència, però no rep les monedes corresponents al rave, ja que la cabra se l’ha menjat.

Per tal d’evitar confusions en algunes situacions, l’ordre de venda adequat és el següent:

  1. Cultius que es venen a canvi de monedes. Pomer i abella.
  2. Flors, gallina i cabra (aporten punts d’experiència).