No, no hi ha empats en La Fallera Calavera. Si els punts d’atac i de defensa són iguals, el defensor sempre guanya la batalla. En el cas de la Batalla d’Almansa, si els punts d’atac i de defensa són idèntics, el defensor es quedaria tots els tresors de l’atacant.

Sí. Els jugadors estan obligats a tenir les cartes de mà en forma de ventall, de manera que els altres jugadors puguen detectar el número de cartes que tenen. En cas que siga difícil de calcular, els jugadors poden fins i tot preguntar quantes cartes de mà té cada jugador, i els rivals estan obligats a contestar la veritat. Esta informació és imprescindible per a utilitzar algunes cartes especials, per la qual cosa ha de ser pública. En cas contrari, determinades cartes no es podrien utilitzar correctament.

La paella protectora anul·la qualsevol carta especial de nivell 1, encara que no afecte directament el jugador que utilitza la paella protectora. En eixe sentit, un jugador pot anul·lar la repetició d’un altre jugador o el donyet escodrinyador. Fins i tot podria anul·lar una aigua de València d’una batalla en què el jugador no està implicat. La paella protectora s’usa normalment fora del teu torn i també pot anul·lar altres paelles. Les úniques cartes que no pot anul·lar són les de nivell superior, com la nit de la cremà, el Butoni, la riuà, la muralla de Morella, la falla descomunal i la Batalla d’Almansa.

Les cartes especials que se situen als mostradors (Lluna de València, el Butoni, muralla de Morella, falla descomunal) no es col·loquen als mostradors automàticament, com els tresors. Depenen de la decisió del jugador. Per tant, un jugador pot dedicar el seu torn (una acció) a utilitzar una d’estes cartes. Per exemple, un torn pot comportar “baixar” la falla descomunal al teu mostrador; un altre torn es pot usar per col·locar el Butoni al mostrador d’un altre participant. No es pot baixar una muralla de Morella o una falla descomunal quan t’ataca un altre jugador en mig de la batalla, ja que sempre has d’utilitzar estes cartes en el teu propi torn.

Visualment, és recomanable situar estes cartes davant dels teus tresors i en posició horitzontal, ja que funcionen com una espècie de barrera.

Si un jugador utilitza la nit de la cremà eliminarà totes estes cartes especials si estan als mostradors.