No, no compten. En la terreta del Nord i les Muntanyes Centrals s’activen les bonificacions quan utilitzes determinades cartes, entenent que utilitzar-les és aplicar els efectes, mai descartar-les.

Sí. Totes les cartes que van al cementeri (també les cremades) es posen cara amunt.

No. L’habilitat “Fi de regnat” només s’aplica quan la Reina de les festes de Castelló s’utilitza en una batalla.

La clau està en recordar que Tirisiti no afecta MAI els mostradors, només les cartes de mà! Vegem l’explicació amb un exemple:

Alfred utilitza Tirisiti contra Borja. Amb les cartes de Borja, Alfred utilitza l’arròs bomba. Tots els jugadors aniran agafant cartes, incloent Borja, que no té cartes de mà en eixe moment. Els tresors obtinguts se’ls quedaran els jugadors corresponents, ja que Tirisiti mai afecta els mostradors.

  • En el cas que Borja obtinga l’ingredient, Borja es quedarà l’ingredient en el seu mostrador i perdrà la meitat de cartes de mà que tinga en eixe moment. Després d’això Borja recuperarà la seua mà i li afegirà les cartes aconseguides durant l’efecte de l’arròs bomba.
  • Si Alfred és qui obté l’ingredient, es quedarà l’ingredient en el seu mostrador, però es descartarà de la meitat de cartes de mà i, l’altra meitat serà entregada de nou a Borja. Després d’això Alfred recuperarà les seues cartes de mà originals.