Només pots llançar la moneda, sense fer cap acció més. I ho hauràs de fer així fins que guanyes o fins que deixes de tindre cinc ingredients vàlids.

Durant la batalla múltiple convocada amb la revolta de les Germanies es poden usar també cartes especials. La majoria d’estes cartes afectaran només a un dels combats individuals. Per exemple, l’espionatge, l’aigua de València, la tomatina violenta, el masclet… només tindran efecte en el combat individual en què eixes cartes s’han usat. Així mateix, els jugadors defensors amb una muralla de Morella o una falla descomunal no estan afectats per la revolta de les Germanies, perquè no poden ser atacats. No obstant això, hi ha una sèrie de cartes que pot usar l’atacant i que sí que afecten tots els jugadors en la defensa. Són les cartes que es presenten cara avall adjuntes a la carta de batalla de l’atacant (espill lluent o l’home del sac, per exemple).