Cartes extraordinàries

Les cartes extraordinàries es publiquen d’una en una i es distribuïxen de manera molt limitada. Estes cartes tenen la particularitat que no estan a la venda, però es poden aconseguir mitjançant promocions a les nostres xarxes (FacebookTwitter i Instagram) o tornejos. Hi ha cartes extraordinàries de La Fallera Calavera i d’Alakazum!

Rata de marjal (La Fallera Calavera)

Data d’inici de distribució: 3/12/20

Tipus: Tresor

Informació: També coneguda com a rata d’aigua o de séquia. Sabieu que antigament la paella es cuinava amb este animal? En el joc és un tresor que es transformarà en un ingredient quan hi haja 7 o més ingredients convencionals sobre els mostradors. És a dir, al principi de la partida no servirà per a res, però en un moment inesperat es transformarà en un ingredient!

Gripau caòtic (Alakazum!)

Data d’inici de distribució: 9/12/19

Tipus: Personatge inicial

Informació: personatge inicial i multicolor que té el caràcter “caòtic”. Qui tinga este personatge en el seu equip podrà en cada torn aplicar una miqueta de “caos”. Abans d’iniciar la fase de bosc i abans d’aplicar el caràcter estalviador, podràs:

  • barallar la pila de mercat, o bé,
  • barallar la baralla de bosc.

DJ Ximo (La Fallera Calavera)

Data d’inici de distribució: 3/08/18

Tipus: Especial

Informació: Este cèlebre discjòquei, músic i productor valencià es va fer popular a la dècada dels 90 gràcies a la seua música techno. Serà recordat per lletres de cançons com “Exta sí, exta no”. Esta carta especial de nivell 1 que s’ha d’utilitzar amb La Fallera Calavera 2 ret homenatge a eixa cançó… Quan la utilitzes podràs tindre +7 punts d’A i D si a la moneda ix cara (exta sí), però si ix creu (exta no) no ocorrerà res. 

Ausiàs March (La Fallera Calavera)

Data d’inici de distribució: 26/06/17

Tipus: Tresor

InformacióEste poeta del segle XV va conrear diversos temes en la seua literatura, especialment l’amor. És per això que esta carta extraordinària repartirà amor entreels jugadors de La Fallera Calavera. Quan un jugador tinga Ausiàs March al seu mostrador, tots els rivals que vulguen batallar pels tresors d’este jugador hauran de dir-li “amor, amor”. Si no ho fan, el jugador amb Ausiàs March al mostrador els podrà furtar una carta de la mà a l’atzar!

Tio Canya (La Fallera Calavera)

Data d’inici de distribució: 30/11/16

Tipus: Batalla

InformacióEste personatge, inspirat en la cançó homònima d’Al Tall, té l’habilitat “Reviscola Tio Canya”. Tot i tindre només un punt d’atac i de defensa, Tio Canya sempre torna a la mà del jugador que l’ha utilitzat, tant si guanya com si perd la batalla. Per tant, el jugador que la té, sempre té com a mínim un punt de defensa. S’ha acabat això de perdre contra cagallons!