Socarrat (de la paella)

67
2 setmanes faAbierto

Cal explicar-ho? El millor de la paella.