Socarrat (de la paella)

210
7 mesos faAbierto

Cal explicar-ho? El millor de la paella.