Pedra en sec

16
2 mesos faAbierto

Murs i cases de camp, construïdes només en pedra. Declarades patrimoni per la Unesco.