Pataqueta

4
2 mesos faAbierto

Pa tradicional de l’horta valenciana. Ni baguette, ni fogassa, un bon “armosar” s’ha de fer amb una pataqueta del terreny.