Les Illes Columbretes

263

Les Illes Columbretes són un arxipèlag d’origen volcànic que constitueix una reserva natural de la Comunitat Valenciana.