La Torre de Paterna

1
6 mesos faAbierto

Torre de vigilància d’origen àrab de la vila de Paterna.