La Torre de Paterna

1
3 mesos faAbierto
po: Accepta l'emmagatzematge i maneig de les seues dades per a este lloc web.

Torre de vigilància d’origen àrab de la vila de Paterna.