Figatell

3
6 mesos faAbierto

És l’hamburguesa valenciana. Quan no hi ha paella, bona és una torrà!!!