Els Porrots de Silla

2
1 any faAbierto

Els Porrots de Silla són els personatges de vestimenta grecoromana armats amb el “porrot” que representen les festes locals una dansa guerrera (que s’interpreta amb tabal i dolçaina) amb 12 figures diferents inspirades en els treballs d’Hèrcules. La documentació més antiga d’aquesta dansa correspon a l’any 1909, i des d’aleshores s’ha ballat ininterrompudament. Se sospita del seu origen medieval. Actualment l’Ajuntament està tramitant el BIC. Més Informació: https://www.youtube.com/watch?v=2EXkbWh-1qQ