El jurat faller

1
1 any faAbierto

Mai estem d’acord amb les seues decisions. Sempre pensem que són uns venuts i beneficien a la falla veïna. A més, si només estan formats per hòmens encara són menys de fiar.