El fadrí de Castelló

151
1 any faAbierto

Campanar de la ciutat de Castelló , tan vell com la muralla inexistent de la ciutat.