Avís legal

La Fallera Calavera, Alakazum! i Zombi Paella són marques registrades i creacions originals d’Enric Aguilar. Les il·lustracions i altres elements gràfics han estat elaborades per Esther Méndez, Víctor Medina i Pau Urios, que cedeixen els drets d’explotació a Enric Aguilar. Enric Aguilar posseïx tots els drets (copyright) sobre la totalitat del contingut d’este web i, segons la legislació vigent, estos drets estan protegits. S’advertix a CLIENTS i USUARIS que la reproducció, adaptació, distribució, comercialització o comunicació pública de part o de la totalitat d’estes obres constituïx un delicte.