• 5
    'Visanteta' de Favara
    4 mesos faAbierto
    Personatge de la pel·lícula "El virgo de Visanteta" del anys 80. Pense que podria donar molt de joc amb la seua "virtut" i la seua relació amb Santa Bàrbara, patrona de les tronades.