• 2
    Els Porrots de Silla
    12 mesos faAbierto
    Els Porrots de Silla són els personatges de vestimenta grecoromana armats amb el “porrot” que representen les festes locals una dansa guerrera (que s’interpreta amb tabal i dolçaina) amb 12 fi... Read more...