• 2
    Els Porrots de Silla
    1 any faAbierto
    Els Porrots de Silla són els personatges de vestimenta grecoromana armats amb el “porrot” que representen les festes locals una dansa guerrera (que s’interpreta amb tabal i dolçaina) amb 12 fi... Read more...