• 160
    Tio Masclet
    1 mes faAbierto
    Tio Masclet és aquell personatge típic durant la setmana de falles. És el "PEIM"de les Falles.
    Fitxer adjunt po: Accepta l'emmagatzematge i maneig de les seues dades per a este lloc web.